1234/2020 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ.

31/08/2020 - 07:07

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΔΙΑΥΛΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ.
ΑΠΌ 010400Ζ ΜΕΧΡΙ 011000Ζ ΣΕΠ 20
ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ:
38 00 00Β - 023 26 00A
37 59 30Β - 023 26 18Α
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ.