1157/2020 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΔΥΤΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΑΝΔΡΟΣ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ.

12/08/2020 - 13:03

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΔΥΤΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΑΝΔΡΟΥ.
ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ . ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
37 51 42Β - 024 42 30A
37 51 42Β - 024 43 00Α
37 51 18Β - 024 43 00Α
37 51 18Β - 024 42 30Α