1059/2020 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΟΛΠΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. ΦΑΝΟΣ (ΑΕΦ 4780).ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

20/07/2020 - 12:07

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΟΛΠΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ .
ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
38 02 00Β - 023 32 30Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.