1017/2020 - ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ .ΝΗΣΟΣ ΛΕΡΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΣ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ.

10/07/2020 - 23:36

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ.ΝΗΣΟΣ ΛΕΡΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΙΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ ΦΑΝΟΥΣ.
ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ:
37 08 56Β - 026 51 47Α
37 08 54Β - 026 51 49Α
37 08 50Β - 026 51 47Α
37 08 50Β - 026 51 41Α