956/2020 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ.

02/07/2020 - 12:30

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΥΠΑΡΞΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΘΕΣΗ:
40 02 48Β - 023 42 01Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ.