947/2020 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ.ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ.

01/07/2020 - 12:39

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΒΟΡΕΙΑ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΣ.
ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ . ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
38 34 03Β - 026 06 32Α
38 34 13Β - 026 06 54Α
38 34 17Β - 026 06 54Α
38 34 18Β - 026 06 33Α