786/2020 - ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΗ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΑΝΟΥ.

28/05/2020 - 12:23

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΗ.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΑΝΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ:
35 32 53Β 023 46 55Α
ΕΜΒΕΛΕΙΑ: 3 Ν. ΜΙΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 6 ΜΕΤΡΑ