702/2020 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΟΛΠΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

13/05/2020 - 12:23

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΟΛΠΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ .
ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΙΤΑΝ.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
38 02 24Β - 023 32 00Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.