925/2018 - ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

18/06/2018 - 11:05

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 746/2018 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.
ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:
Α) 37 19 39Β - 023 08 41Α
Β) 37 19 36Β - 023 08 51Α
Γ) 37 19 30Β - 023 08 50Α
Δ) 37 19 27Β - 023 08 45Α
Ε) 37 19 36Β - 023 08 41Α
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ 50 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ.
ΔΙΑΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ VHF CH. 12.
ΤΑ ΕΡΓΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΑΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ.