529/2020 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΟΤΙΑ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ.

30/03/2020 - 12:39

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΟΤΙΑ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
37 51 00B-023 33 00A
37 51 00B-023 35 00A
37 50 00B-023 33 00A
37 50 00B-023 35 00A