497/2020 - ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ. ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ.ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.

19/03/2020 - 12:19

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ. ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ.
ΥΠΑΡΞΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ KAI ΟΠΟΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.