Εκτύπωση αυτής της σελίδας

349/2020 349/2020 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΣΙΓΓΙΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΦΑΝΟΣ "ΣΑΡΤΗ". ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 6497)

26/02/2020 - 12:15

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΣΙΓΓΙΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ "ΣΑΡΤΗ"
40 06 12B - 024 00 00A
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.