336/2020 336/2020 - ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ-ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ-ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH EΡΕΥΝΑ.

25/02/2020 - 12:31

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ-ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ-ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ .
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH EΡΕΥΝΑ ΑΠΌ ΤΟ "Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ"
Α.ΤΗΝ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20
ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:
39 58 01Β - 019 15 47Α
39 58 05Β - 019 23 49Α
Β.ΤΗΝ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20
ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ:
39 04 12Β - 019 48 22Α
Γ. ΤΗΝ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20
ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ:
37 14 58Β - 020 52 30Α
Δ. ΤΗΝ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20
35 50 42Β - 023 09 46Α
Ε.ΤΗΝ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 20
34 42 06Β - 024 07 23Α
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.