301/2020 301/2020 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

17/02/2020 - 13:00

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ. ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΑΚΡΑ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 56 18Β - 023 34 54Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.