227/2020 227/2020 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΟΤΙΟ ΣΤΕΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ . ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ.

06/02/2020 - 12:54

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΟΤΙΟ ΣΤΕΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΙΤΡΙΝΟI ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ, ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ 30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ:
39 38 42Β - 020 04 38Α
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ.