189/2020 189/2020 - ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΕΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ.

03/02/2020 - 12:42

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΕΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ:
39 29 13Β - 020 14 59Α
39 29 15Β - 020 15 02Α
39 29 16Β - 020 15 25Α