167/2020 167/2020 - ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ.ΠΟΝΤΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ.

29/01/2020 - 12:42

ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΝΤΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ:
39 10 00Β - 026 12 50Α
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΑΝΟ 40 ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΤΟ ΛΕΠΤΟ.