126/2020 126/2020 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ.

23/01/2020 - 12:56

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ .ΣΤΕΝΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΟΡΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ ΕΩΣ
ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Α.240530Ζ - 240600Ζ ΙΑΝ. 20
Β.241400Ζ - 241500Ζ ΙΑΝ. 20
ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΕΞΟΔΟ/ΕΙΣΟΔΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ Τ/Φ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΕ PORT CONTROL ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - VTS ΠΕΙΡΑΙΑΣ