112/2020 112/2020 - ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

20/01/2020 - 12:54

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
22, 28 IAN. 20 0600Z - 1000Z
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
39 25 10B - 025 55 02A
39 00 00B - 025 18 00A
39 40 00B - 025 08 00A
39 49 52B - 025 37 10A
39 34 15B - 025 44 13A
39 28 20B - 025 47 04A
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.