69/2020 69/2020 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

13/01/2020 - 13:27

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
15, 16, 20, 24, 30 IAN 20 0600Ζ - 1000Ζ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
38 50 00Β - 025 00 00Α
38 30 00Β - 025 00 00Α
38 30 00Β - 025 45 00Α
38 55 00Β - 025 45 00Α