37/2020 37/2020 - ΝΗΣΟΣ ΚΕΑ.ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

10/01/2020 - 13:13

ΝΗΣΟΣ ΚΕΑ.ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
37 39 48Β - 024 18 48Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.