35/2020 35/2020 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

10/01/2020 - 13:03

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ.
ΚΕΦΑΛΗ ΝOTIOY ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 28 24Β - 025 28 12Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.