1957/2019 1957/2019 - ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΡΑΒΙΑ'.

31/12/2019 - 11:53

ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ 'ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΡΑΒΙΑ'.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ:
ΤΗΝ 02,07-09,13-16,20-23,27-30 ΙΑΝ. 20
0600Ζ - 1300Ζ.
ΤΗΝ 03-06,10-13,17-20,24-27 ΦΕΒ.20
0600Ζ - 1300Ζ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤAI ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
36 56 00Β - 023 29 00Α
36 42 00Β - 023 32 00Α
36 41 00Β - 023 48 00Α
36 47 00Β - 023 55 00Α