1924/2019 1924/2019 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

23/12/2019 - 12:54

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΦΑΛΗΡΟΥ.
ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ.ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
37 56 18Β - 023 41 06Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.