1683/2019 1683/2019 - ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑ.ΦΑΝΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ.

14/11/2019 - 12:38

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑΣ 1681/2019
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑ.ΑΚΡΑ ΠΑΠΠΑΣ.
ΦΑΝΟΣ:
37 30 42Β - 025 58 48Α
ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ