1682/2019 1682/2019 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ .ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

14/11/2019 - 12:33

AΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑΣ 1657/19
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ.
ΦΑΝΟΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΚΡΑ ΝΗΣΟΥ ΨΥΤΑΛΕΙΑΣ :
37 56 42Β - 023 35 42Α
ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑΣ.