1462/2019 1462/2019 - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΙΔΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ. ΦΑΝΟΣ "ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ". ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

07/10/2019 - 12:21

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΙΔΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ. ΦΑΝΟΣ "ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ" :
36 49 12Β - 025 44 48Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.