Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1257/2019 1257/2019 - ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ.

27/08/2019 - 12:52

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ..ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 200 ΚΑΙ 100 ΜΕΤΡΩΝ.
ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ (WGS84):
Α)40 13 36.59Β - 023 35 40.89Α
40 13 35.12Β - 023 35 35.73Α
ΚΑΙ
Β)40 13 38.16Β - 023 35 54.41Α
40 13 38.25Β - 023 35 56.95Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.