Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1140/2019 1140/2019 - NOTIO AIΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ. ΥΠΑΡΞΗ ΜΗ ΦΩΤΟΣΗΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ

06/08/2019 - 13:08

NOTIO AIΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ. ΥΠΑΡΞΗ ΜΗ ΦΩΤΟΣΗΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΘΕΣΗ:
36 52 05Β - 025 28 23Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.