Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1105/2019 1105/2019 - ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

31/07/2019 - 12:31

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
36 27 06Β - 028 13 36Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.