Εκτύπωση αυτής της σελίδας

990/2019 990/2019 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

12/07/2019 - 12:17

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 14 18Β - 023 16 48Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.