965/2019 - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ-ΚΑΒΟΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΧΤΙΟΥ.

09/07/2019 - 12:17

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΑΒΟΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ ME ΦΑΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ ΑΝΑ ΠΡΩΤΟ ΛΕΠΤΟ, ΣΤΗΝ ΚΑΤΩΘΗ ΠΕΡΙΟΧΗ:
1. 38 22 45Β - 022 23 15Α
2. 38 22 45Β - 022 23 16Α
3. 38 22 43Β - 022 23 17Α
ΚΑΙ ΑΚΤΗ.