729/2019 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. OΡΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

22/05/2019 - 12:12

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
37 57 35Β - 023 28 31Α
37 57 31Β - 023 28 37Α
37 56 45Β - 023 27 40Α
37 56 49Β - 023 27 34Α (WGS 84 DATUM)
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ ΚΩΝΙΚΟΥΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ, ΜΕ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΑΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 'Χ' ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.