691/2019 691/2019 - ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.

14/05/2019 - 19:22

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ
40 02 44Β - 023 42 00Α
ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΠΕΡΙΠΟΟΥ 210 ΜΕΤΡΩΝ
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ