578/2019 578/2019 - ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΜΟΥ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ

18/04/2019 - 12:10

ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΜΟΥ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ/ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΆΘΕ ΆΛΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣHMEIA:
35 06 44B - 025 48 17A
35 06 48B - 025 48 20A
35 06 54B - 025 48 18A
35 07 00B - 025 48 11A
35 07 01B - 025 48 03A
35 06 59B - 025 47 56A
35 06 50B - 025 47 56Α
KΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ.