320/2019 320/2019 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

26/02/2019 - 12:46

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΣΚΥΡΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ Β.ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΧΙΛΙ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ :
38 52 18Β - 024 34 30Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.