280/2019 280/2019 - ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ.

19/02/2019 - 12:11

ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ:
A)37 59 30B - 023 27 29A
B)37 59 32B - 023 27 32A
Γ)37 59 36B - 023 27 28Α
Δ)37 59 33Β - 023 27 25Α