1979/2018 1979/2018 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΒΥΘΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ.

21/12/2018 - 12:15

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΥΠΑΡΞΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΒΥΘΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ,
ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΘΕΣΗ:
38 23,41Β - 024 13,06Α
ΚΑΙ ΒΑΘΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 100 Μ.
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΟ ΘΕΣΗ.