1974/2018 1974/2018 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΑΘΗ ΥΔΑΤΑ.

20/12/2018 - 12:31

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΑΘΗ ΥΔΑΤΑ ΛΟΓΟ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.