1420/2018 1420/2018 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΙΓΡΙ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ. ΕΚΣΚΑΦΕΣ.

14/09/2018 - 12:34

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΙΓΡΙ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ. ΑΠΟ 13 ΣΕΠΤ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:
Α) 39 12 46.7Β - 025 51 08.7Α
Β) 39 12 48.2Β - 025 51 12.0Α
Γ) 39 12 53.3Β - 025 51 04.0Α
Δ) 39 12 54.3Β - 025 51 06.2Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.