1210/2018 1210/2018 - ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΑΝΟΥ FORACS.

06/08/2018 - 12:16

ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΑΝΟΥ FORACS ΣΕ ΘΕΣΗ:
35 27 56Β - 024 15 52Α (WGS84)