978/2015 978/2015 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΙΘΑΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ .

11/08/2015 - 13:04

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΙΘΑΚΗ ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΑΘΕΩΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
38 22 14B - 020 42 32A
38 22 15B - 020 42 39A
38 22 05B - 020 42 59A
38 21 58B - 020 42 55A
38 22 02B - 020 42 46A
38 22 06B - 020 42 48A