Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1174/2018 1174/2018 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ.ΚΟΛΠΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ.

31/07/2018 - 14:15

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ.ΚΟΛΠΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ (WGS84):
39 54 10Β - 025 15 12Α
39 54 14Β - 025 15 14.040Α
39 54 18Β - 025 15 06.720Α
39 54 277Β - 025 15 144Α
ΧΡΩΜΑ: ΚΙΤΡΙΝΟ
12 ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ ΤΟ ΛΕΠΤΟ