Γεωευρετήριο

Το Γεωευρετήριο είναι ένα διαδραστικό εργαλείο για τον επισκέπτη της ιστοσελίδας της ΥΥ με στόχο να τον βοηθήσει στον εντοπισμό χαρτογραφικών προϊόντων. Το Γεωευρετήριο διαθέτει ένα χαρτογραφικό υπόβαθρο και τα βασικά εργαλεία πλοήγησης, μεγέθυνσης, χάραξης πορείας, κλπ. με την βοήθεια των οποίων γίνεται η αναζήτηση των προϊόντων.
Ο χρήστης μπορεί αφού επιλέξει από τη λίστα των θεματικών επιπέδων των προϊόντων, να κάνει επιλογές χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία «Χάραξη Διαδρομής», «Επιλογή με ορθογώνιο πλαίσιο», «Επιλογή με πολύγωνο», κλπ.
Αναλυτικές οδηγίες χρήσης για το Γεωευρετήριο δίδονται από το κουμπί “Help”.

Μετάβαση στο Γεωευρετήριο