Έκδοση ΒΧ03

12/12/2017 - 14:07

 

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

Τυπώθηκε, εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, ο Βοηθητικός Χάρτης.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1: ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΒΧ03 Ελληνικές Λιμενικές Αρχές
και Περιοχές Ευθύνης τους
1.100.000  2017 Η παλαιά έκδοση 2015

 

 

BX03 2017