Συμμετοχή στην έκθεση του 28ου Διεθνούς Συνεδρίου Χαρτογραφίας

11/08/2017 - 09:31
Συμμετοχή στην έκθεση του 28ου Διεθνούς Συνεδρίου Χαρτογραφίας

 

Η Υδρογραφική Υπηρεσία (ΥΥ) συμμετείχε στην έκθεση του 28ου Διεθνούς Συνεδρίου Χαρτογραφίας που έλαβε χώρα στην Ουάσινγκτον 2 – 7 Ιουλίου 2017 με τους έντυπους ναυτικούς χάρτες ΧΕΕ 311/3 (Λιμάνι Θεσσαλονίκης) κλίμακας 1:6000 και ΧΕΕ 3315 (Νήσος Σκύρος) κλίμακας 1:50000.


Την ανάρτηση των χαρτών της συμμετοχής της ΥΥ επιμελήθηκαν η Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας (ΧΕΕΕ) και τα εργαστήρια Χαρτογραφίας του ΕΜΠ και του ΑΠΘ.