Έκδοση ΧΕΕ 431 ΙΝΤ 3738

23/12/2016 - 11:43

 

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

Τυπώθηκε, εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, ο παρακάτω χάρτης.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΕ ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1: ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
431 ΙΝΤ 3738 Μονεμβασιά μέχρι Όρμο Σούδας 150.000  2016 Η παλαιά έκδοση 1986

 

 

XEE 431