17η Σύνοδος IC-ENC

10/10/2016 - 13:18

Η Υδρογραφική Υπηρεσία (ΥΥ) συμμετείχε στην 17η σύνοδο της Διευθύνουσας Επιτροπής του Περιφερειακού Κέντρου Διάθεσης Η/Ν χαρτών (IC-ENC) που διεξήχθη στο Άμστερνταμ 20-21 Σεπτεμβρίου 2016.
Η ΥΥ εκπροσωπήθηκε από τον Διοικητή της Πλοίαρχο Δ. Ευαγγελίδη ΠΝ και τον Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Η/Ν Χαρτών Α. Χατζηαντωνίου.

 

 sc17 01

 

SC17 02