Έκδοση ΧΕΕ 231 / 2 ΙΝΤ3497

13/06/2023 - 13:05

 

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

Τυπώθηκε, εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, ο παρακάτω χάρτης.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΕ ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1: ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
231 / 2
ΙΝΤ3497
Λιμένας Πατρών 7.500 Μαι 2023 ΧΕΕ 231 / 2
"Λιμένας Πατρών"
Έκδοση Φεβ 2019
Κλίμακα 1:7.500

 

 XEE 231 2