Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας 2023

14/06/2023 - 09:32

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Υδρογραφίας 21 Ιουνίου 2023

 

1. Η 21η Ιουνίου έχει καθορισθεί από τον Διεθνή Υδρογραφικό Οργανισμό (ΔΥΟ) και υιοθετηθεί από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ως «Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας» με σκοπό να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την Υδρογραφία και τον ρόλο της στη βελτίωση της γνώσης επί των θαλασσών και των ωκεανών, αλλά και να προτρέψει τα κράτη να συνεργαστούν για την προώθηση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος


2. Κεντρικό θέμα για φέτος έχει ορισθεί από τον ΔΥΟ «Υδρογραφία: Θεμέλιο του Ψηφιακού Διδύμου των Ωκεανών». Το Ψηφιακό Δίδυμο των Ωκεανών (ΨΔΩ) στοχεύει να αναπτύξει μια αξιόπιστη, υψηλής ανάλυσης, πολυδιάστατη και σχεδόν σε πραγματικό χρόνο εικονική αναπαράσταση των ωκεανών, η οποία θα συμβάλλει στην καλύτερη γνώση τους. Επιπλέον σκοπός του ΨΔΩ είναι να καταστήσει τα δεδομένα των ωκεανών ελεύθερα διαθέσιμα σε πολίτες, επιστήμονες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο δημιουργώντας μια πλατφόρμα για παγκόσμια συνεργασία. Το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας επιλέχθηκε για να τονίσει το βασικό ρόλο της Υδρογραφίας στην ανάπτυξη του μοντέλου του ΨΔΩ

 

2023 WHD Afisa